Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy az adatkezelés megkezdése előtt az Adatkezelő által működtetett http://utravalomagazin.hu weboldalra („Honlap” vagy „Weboldal”) látogatókat egyértelműen és részletesen tájékoztassa személyes adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről.

1     A Tájékoztató célja:

A Homm Korlátolt Felelősségű Társaság, rövid neve Homm Kft. (továbbiakban Adatkezelő) személyes adatkezeléssel összefüggő tevékenységének, adatkezelési, adatvédelmi irányelveinek ismertetése a Honlap felhasználói részére átlátható, könnyen hozzáférhető módon.

2     Mi az adatkezelés és ki az adatkezelő?

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége. (Ez történhet automatizált vagy nem automatizált módon).

Ilyen művelet lehet: a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. (GDPR 4. cikk 2.)

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (továbbiakban „érintett”) vonatkozó bármely információ;

Ilyen információ lehet többek közt: név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó információ.

Ezen tényező vagy több tényező alapján a természetes személy közvetlen vagy közvetett módon beazonosítható. (GDPR 4. cikk 1.)

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; (GDPR 4. cikk 7.)

Az adatkezelő megnevezése: Homm Korlátolt Felelősségű Társaság
Az adatkezelő székhelye: 1115 Budapest, Hídvég utca 6-8.

Az adatkezelő elérhetőségei:

Telefon: +36 1 203-4630
E-mail: homm@homm.hu
Honlap: www.utravalomagazin.hu

Adatfeldolgozó: Az Adatkezelő meghatározott feladatai hatékonyabb ellátása érdekében ún. Adatfeldolgozót vesz igénybe. Az „Adatfeldolgozó” az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Ilyen lehet pl.: könyvelőiroda, tárhelyszolgáltató…

Az adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy ezeket az adatokat kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelheti, kivéve, ha az ettől való eltérésre őt uniós vagy tagállami jog kötelezi.

Adatfeldolgozók elérhetősége:

Tárhelyszolgáltató:

A honlapunk fenntartásához és kezeléséhez, valamint és e-mail levelezőrendszere működtetésére adatfeldolgozót vesz igénybe, aki a tárhelyszolgáltatást és az e-mail levelezés technikai hátterét biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:

Cégnév: Center Webhost Kft.
Székhely: 2120 Dunakeszi, Wass Albert U. 2. 1/9.
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-372139
Adószám: 28746650-1-42.
Telefonszám: +36 70 719 2466
E-mail cím: info@cweb.hu
Honlap: www.cweb.hu

3     Az adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre és tárolási idő:

Az adatkezelés jogalapja a Honlapot használó, a Kapcsolati űrlapot kitöltő felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó vagy Felhasználók), illetve az Adatkezelő álláshirdetéseire jelentkezők kifejezett, önkéntes és egyértelmű hozzájárulása.

Az Adatkezelő biztosítja, hogy a Felhasználó az adatkezelés céljától függően külön-külön adja meg hozzájárulását a különböző személyes adatkezelési műveletekhez (GDPR Preambulum 43. bekezdés)

3.1    Kapcsolati űrlapot kitöltő Felhasználók

Az adatkezelés célja:

 • kapcsolatfelvétel,
 • demo program kipróbálása,
 • tájékoztatók, hírlevelek elküldése emailben.

Hozzájárulás módja: a hozzájárulás céljától függően a Honlapon az Adatkezelési tájékoztató elolvasását követően Checkbox (kis kocka alakú jelölő négyzet) megjelölése (kipipálása), mely a Felhasználó aktív közreműködését és kifejezett hozzájárulását jelzi.

A kezelt személyes adatok köre: Kitöltő neve, E-mail címe, telefonszáma

Az adatok megismerésére egy szűk munkavállalói kör, az érkező levelezést koordináló kollégák jogosultak.

Az adatok tárolása: A Felhasználó által megadott adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó nem kéri a Személyes adatok törlését. Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni.

Ezt hírlevelek esetében az hírlevél alján található „leiratkozás” gomb segítségével egyszerűen megteheti, vagy írjon nekünk az utravalomagazin@gmail.com e-mail címre!

Abban az esetben, ha árajánlat és/vagy információkérés céljából adta meg az adatait, azok törlését az Adatkezelő fent megadott elérhetőgégein kérheti írásban.

3.2    Az adatkezelő által végzett egyéb adatkezelés:

A honlap a felhasználói élmény és a kényelmesebb kezelhetőség érdekében, valamint statisztikai elemzési célokra ún. cookie-kat (sütiket) alkalmaz.

(1)  A Sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni.

(2) A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása során kell tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztatás lényegét, és egy linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

(3) A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik. Amennyiben a süti alkalmazására a felhasználó által kifejezetten kért funkció igénybevételéhez kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e funkció igénybevételéhez kapcsolódóan. Ebben az esetben sem szükséges az, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő egy rövid összefoglaló a tájékoztatás lényegéről, és egy linken keresztül utalás a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

3.3    Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról

(1) Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően Társaságunk is használ sütiket (cookie) a weboldalán. A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor kerül a látogató számítógépére, amikor az egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a látogató böngészőjét.  A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv) és egyéb információkat is. Többek között információt gyűjtenek a látogatóról és eszközéről, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülhetnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor.  A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.

(2) Társaságunk honlapja a weboldal használata során a Felhasználóról , illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:
az látogató által használt IP cím,
• a böngésző típusa,
• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
• látogatás időpontja,
• a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.

(3) A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező.  Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld.  A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

(4) A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.

(5)  Társaság honlapján alkalmazott sütik:

Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik:
Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között- különösen a Felhasználó által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag Felhasználó aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

A cookie-k megnevezése: AVChatUserId, JSESSIONID, portal_referer
Funkciójuk: ún. munkamenet sütik, mely a honlap megfelelő működését biztosítják.
Kezelt adatkör: azon adatok összessége, amit az érintettekről gyűjt az adott cookie (pl. a Felhasználó IP címe, preferenciái, pl. használt nyelv, stb., látogatott oldalak).
Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása.

Hozzájárulást igénylő sütik:
Ezek lehetőséget biztosítanak, hogy a Társaság megjegyezhesse a felhasználó honlappal kapcsolatos választásait.  A Felhasználó a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során ezen adatkezelést bármikor megtilthatja.  Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

Használatot elősegítő sütik:
Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.
Az adatkezelés időtartama 6 hónap.

Teljesítményt biztosító sütik:
Google Analytics sütik – erről itt tájékozódhat:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Google AdWords sütik  – erről itt tájékozódhat:
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

4     Az érintettek jogai (GDPR III. fejezet)

 1. Az érintett (Honlap felhasználó) jogosult arra, hogy még az adatkezelés megkezdése előtt megfelelő tájékoztatást kapjon személyes adatainak kezeléséről. Ugyanezen tájékoztatási jog megilleti az érintettet folyamatosan az adatkezelés teljes időtartama alatt.
 2. Biztosítjuk, hogy az érintett érvényesíthesse hozzáférési jogát, azaz kérésére legfeljebb 30 napon belül visszajelzést adunk részére arra vonatkozóan, hogy:
  1. van-e folyamatban lévő személyes adataik kezelése
  2. amennyiben van személyes adatkezelése folyamatban van tájékoztatjuk az alábbiakról:
   1. az adatkezelés céljai;
   2. kik az adatkezelési az érintettjei (személyes adatok kategóriái);
  3. továbbításra kerül-e személyes adata, illetve kinek a részére
  4. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama
  5. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  8. van-e adatkezelésével kapcsolatosan automatizált döntéshozatal (beleértve a profilalkotást is), illetve ennek módszere, technológiája.
 3. Biztosítjuk az érintett számára, hogy kérésére (indokolatlan késedelem nélkül) a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítésre kerüljenek.
 4. Az érintett törléshez való jogát („az elfeledtetéshez való jog”) késedelem nélkül biztosítjuk, azaz a rá vonatkozó személyes adatait kérésére töröljük, kivéve, ha jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéshez szükséges.
 5. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést
 6. Biztosítjuk az érintett részére az Adathordozhatóságot, ami azt jelenti, hogy „az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta”.
 7. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

5     Adatbiztonsági intézkedések

A Homm Kft. megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy Felhasználói, illetve Ügyfelei személyes adatait védje a jogosulatlan hozzáféréstől, valamint megakadályozza a jogosulatlan továbbítást, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalt, sérülést vagy véletlen megsemmisülést.

Az Adatokat biztonságos szervereken, megfelelő védelmi rendszerrel ellátott módon tárolja.

Az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket – például álnevesítést – hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek, például az adattakarékosság hatékony megvalósítása, másrészt a GDPR rendeletben foglalt követelmények teljesítéséhez és az érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek.

A Homm Kft. minden tudomására jutott személyes adatot, egyéb információt üzleti titokként kezel, mely az érintett személyére, adataira, üzleti tevékenységére, vagyoni helyzetére, továbbá a Társasággal kötött bármely szerződésére vonatkozik.

A titoktartási kötelezettség vonatkozik – időbeli korlátozás nélkül – a Társaság vezető tisztségviselőire és munkavállalóira.

6     Jogorvoslati lehetőségek

Az adatkezelő és az érintett törekszik arra, hogy az esetlegesen az adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő vitás ügyeket elsősorban egymás között rendezzék.

Bármilyen kérdés, észrevétel, esetleges jogsértés gyanúja esetén forduljon bizalommal munkatársainkhoz az elérhetőségeinken!

Telefon: +36 1 203-4630
E-mail: homm@homm.hu

A GDPR 77. cikke alapján minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.

Ezt az alábbi elérhetőségeken teheti meg:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400    Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://naih.hu

A GDPR 79. cikke alapján rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

7     Jogszabályi háttér

A Tájékoztató elkészítésénél az alábbi jogszabályok rendelkezéseit vettük figyelembe:

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet- továbbiakban GDPR)

2011. évi CXII. törvény Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről („Ptk.”);
2018. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló („Grtv.”);

valamint a Nemzeti Adatvédelmi hatóság iránymutatásait.

8     Kötelezettségvállalás

Az Adatkezelő a fenti Adatkezelési tájékoztatót Önmagára nézve kötelezőnek ismer el és kötelezettséget vállal arra, minden adatkezelés megfelel ezen tájékoztatóban és a fenti hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelési tájékoztató 2020. október 25-től hatályos!